Пријем првака у Дечји савез

Пријем првака у Дечји савез (подела добродошлица и посађено је Дрво генерације).