ЗАПОСЛЕНИ

АКО ЈЕДАН НАРОД НЕМА ВЕЛИКЕ КЊИГЕ О СЕБИ, ТО ЈЕ ДОКАЗ ДА НЕМА НИ ШТА ДА ПАМТИ.

(Добрица Ћосић)

Рекао је Добрица Ћосић:

Незнање рађа гордост; гордост рађа незнање.

Поштовање се мучно стиче. Оно се не наслеђује, као имање.

Велике одлуке се не доносе; оне се у људима догоде и само спроводе.

Поштовање смо дужни само понеком. А љубав сваком ко нас је волео.

Све док се човек бори, постоји могућност да победи; све док је жив, има право да се нада.

 1. Драгана Пантић, Вд директор
 2. Марија Васиљевић, Педагог
 3. Марија Костић, Секретар
 4. Јелена Брђић, Шеф рачуноводства
 5. Ана Митровић, Библиотекар
 6. Јасна Бабић, Шеф рачуноводства
 7. Катарина Ратајац, Административни радник
 1. Радица Бекрић, Српски језик
 2. Тамара Настић, Српски језик
 3. Небојша Дубичанин, Математика
 4. Миланка Благојевић, Математика
 5. Александра Ћосић, Енглески језик
 6. Иванка Орловић, Енглески језик
 7. Наташа Јовановић, Немачки језик
 8. Јелена Стојковић, Немачки језик
 9. Маријана Стојановић, Немачки језик
 10. Милош Бојовић, Историја
 11. Данијел Јовановић, Историја
 12. Сузана Јаковљевић, Географија
 13. Драган Радић, Физика
 14. Љубинка Нешић, Хемија
 15. Светлана Радивојевић, Биологија
 16. Силвија Дединац, Информатика и рачунарство
 17. Надежда Белоица, Информатика и рачунарство
 18. Владимир Банашевић, Ликовна култура
 19. Иванка Павловић, Ликовна култура
 20. `Бобан Димитријевић, Физичко и здравствено фаспитање
 21. Мирослав Вучковић, Физичко и здравствено васпитање–изборни
 22. Славиша Терзић, Музичка култура
 23.  Горан Драганац, Верска настава
 24. Слађана Бачанин Костић, Наставник разредне наставе
 25. Весна Радић, Проф. разредне наставе
 26. Слађана Живановић, Проф. разредне наставе
 27. Нинослав Маринковић, Проф. разредне наставе
 28. Данијела Ступљанин, Проф. разредне наставе
 29. Зденка Станојловић, Наставник разредне наставе
 30. Лидија Јаћовић, Проф. разредне наставе
 31. Владан Јанићијевић, Проф. разредне наставе
 32. Тања Обрадовић, Проф. разредне наставе
 1. Јасмина Муњас, чистачица
 2. Зоран Бачанин, Домар
 3. Дејан Миленковић, Домар- ложач
 4. Љиљана Миленковић, чистачица
 5. Зорица Костић, Сервирка-чистачица
 6. Драгана Милосављевић, чистачица
 7. Наташа Томашевић, чистачица
Scroll to Top